Principeakkoord nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft woensdag 5 juni samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over een nieuw pensioenstelsel. Er zijn afspraken gemaakt over een vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een pakket maatregelen dat het voor zo veel mogelijk mensen haalbaar maakt om gezond en werkend het pensioen te bereiken.

De belangrijkste punten in het principeakkoord zijn:

  • Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • De doorsneepremie-systematiek wordt vervangen door een degressieve pensioenopbouw, jongeren bouwen bij dezelfde premie meer pensioen op dan ouderen.
  • Pensioenfondsen kunnen de pensioenen sneller aanpassen aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Op de pensioeningangsdatum kan de deelnemer maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • De AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 voor twee jaar bevroren en gaat daarna minder snel stijgen.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk drie jaar eerder te laten stoppen met werken.
  • Er komt een uniforme leeftijdsonafhankelijke maximum premiegrens voor het arbeidsvoorwaardelijk pensioen en de vrijwillige oudedagsvoorziening in de derde pijler.
  • Zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders gaan de afspraken gezamenlijk uitwerken. Maar, de achterbannen van de sociale partners moeten eerst nog akkoord gaan met de gemaakte afspraken. Op 14 juni kunnen de FNV-leden over het principeakkoord stemmen.

Het kabinet wil de afspraken over de AOW-leeftijd voor de komende jaren op 1 januari 2020 laten ingaan. Het nieuwe pensioenstelsel moet twee jaar later ingaan.

Voor meer details verwijs ik u naar de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T:  055-7851377
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 6 juni 2019

Update 16-6-2020:
Op vrijdag 12 juni 2020 hebben het kabinet en sociale partners een akkoord bereikt over het principe-pensioenakkoord van 5 juni 2019. Voor informatie over het akkoord van 12 juni 2020 klikt u hier.

Update 18-6-2019:
De achterbannen en besturen van de sociale partners hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel.
Het Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 6 juni 2019. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op