Categorie Geen categorie

Compensatie transitievergoeding

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft ook een verandering van de transitievergoeding tot gevolg. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie ontvangen voor de betaalde transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid. Er wordt…

Vaste of variabele pensioenuitkering?

Als u een pensioenregeling hebt op basis van een kapitaal- of premieovereenkomst, komt er op de pensioendatum een kapitaal beschikbaar om een pensioenuitkering mee aan te kopen. Vast of variabel pensioen Sinds 1 september 2016 mag u uw pensioenkapitaal ook…

Principeakkoord nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft woensdag 5 juni samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over een nieuw pensioenstelsel. Er zijn afspraken gemaakt over een vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een verplichte…

Pensioen verdelen na scheiding

Scheidende partners kunnen eenvoudiger hun pensioen verdelen. Het Platform Wijzer in Geldzaken en de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie hebben het formulier voor pensioenverevening vereenvoudigd. Bij ruim een derde van de scheidingen is er geen…

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op